helend, transformerend en stimulerend

RITUELEN

Verschillen en verbinding

Antropologen hebben het al lang gezien, een organisatie of een team is als een tribe. Dat betekent een groep mensen met een onderlinge dynamiek, die voortdurend in ontwikkeling is. Verandering is daarbij de norm en niet de uitzondering.

Gezonde teams en organisaties slagen erin om op een goede manier met veranderingen om te gaan. Rituelen zijn daarbij een uitstekend gereedschap. Ook voor veranderingen in je persoonlijke leven trouwens

Daarnaast is ieder mens anders, en dat is belangrijk in onze samenleving. Op allerlei manieren worden we gestimuleerd om uit te blinken. Verschil te maken. Je onderscheiden van anderen maakt gelukkig.

Het omgekeerde is ook waar. Want je ervaart ook geluk op momenten van verbinding met anderen. Wanneer je elkaars verhaal herkent en jullie eigenheid bij elkaar resoneert. Momenten waarop je voelt dat je opgenomen bent in een groter geheel.

Door middel van rituelen de verbinding vinden werkt helend, transformerend en stimulerend. Sacredtime faciliteert verbinding.

RITUELEN

Ontslag of verlies, maar ook het bereiken van een mijlpaal in je persoonlijke groei zijn momenten om echt bij stil te staan. Ze veranderen wie je bent.

Als je organisatie of team een grote verandering doormaakt, zorgt dat soms voor onrust of stress.

Ontwikkel binnen je organisatie eigen rituelen om transities te begeleiden.

Wanneer zat jij voor het laatst ademloos naar iemand te luisteren?

Contact en mogelijkheid tot verbinden op

Wij hebben gewerkt mét en voor o.a.